Obowiązki sprawozdawcze spółki z o.o.

Po zakończeniu każdego roku obrotowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązana jest dokonać następujących czynności oraz sporządzić:

 1. sprawozdanie finansowe ( art. 45 ustawy o rachunkowości ) - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego,

 2. sprawozdanie z działalności jednostki,

 3. poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta w przypadku gdy zostaną spełnione co najmniej dwa z warunków:
  - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w polskiej walucie co najmniej 2.500.000 euro
  - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

 4. zwołać Zgromadzenia Wspólników spółki w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności jednostki oraz podjęcia uchwały w sprawie rozdysponowania wyniku finansowego spółki (podziału zysku lub pokrycia straty ) - zgromadzenie wspólników należy zwołać w takim terminie by zatwierdzenie sprawozdań nastąpiło nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (najczęściej granicą jest tu data 30 czerwca ).

 

Zwołanie odbywa się według zasad określonych w art. 235 – 238 Kodeksu Spółek Handlowych lub zasad wprowadzonych umową spółki. Z posiedzenia Zgromadzenia Wspólników sporządzony zostaje protokół w którym zgodnie z art. 248 ksh należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia, zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały liczbę głosów oddanych za każdą z nich oraz zgłoszone sprzeciwy. Do niniejszego protokołu należy dołączyć listę wspólników, którzy uczestniczyli w zgromadzeniu.

 1. złoż do Urzędu Skarbowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności wraz z uchwałami Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającymi sprawozdanie - w terminie 10 dni od zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników (art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),

   

 2. złoż do Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wpisanie wzmianki o złożeniu sprawozdań finansowych wraz z uchwałami WZ - w terminie 15 dni od dnia Zgromadzenia Wspólników (wniosek KRS Z – 30 )

 

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sebastian Wilczyński
Copyright © Kancelaria Adwokacka Adwokat Sebastian Wilczyński - 2014. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij