Obrońca w sprawach karnych, pełnomocnik w sprawach cywilnych i gospodarczych. Specjalista w zakresie m.in. prawa karnego, karnoskarbowego i prawa gospodarczego. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

W ramach swojej praktyki mecenas Sebastian Wilczyński uczestniczył w kilkudziesięciu procesach odnosząc liczne sukcesy w związku z wykonywaniem czynności obrońcy w postępowaniach karnych, przed organami ścigania, jak również pełniąc rolę pełnomocnika osób pokrzywdzonych. Zdobyte podczas bieżącej obsługi przedsiębiorców doświadczenie stanowi dla mecenasa Sebastiana Wilczyńskiego przestrzeń do opracowywania właściwej taktyki procesowej dobieranej indywidualnie spośród szerokiego spektrum podejmowanych przez niego działań. Wszechstronna wiedza i zaangażowanie adwokata pozwalają na skuteczne doradztwo w sprawach kryzysowych w zakresie ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej.