ZUS sprawdzi ważność umowy o pracę z członkiem zarządu w rodzinnej spółce zo.o.

W wyroku z dnia 10.02.2014 r. III AUa 707/13 Sąd Apelacyjny w Łodzi dokonał oceny ważności umowy o pracę zawartej z członkiem zarządu będącym jednocześnie jednym z dwóch wspólników spółki powiązanych więzami rodzinnymi i prowadzącym jednoosobowo sprawy spółki. Nierzadko w przypadku tzw. spółek rodzinnych trudno jest wykazać element podporządkowania pracowniczego, jako element konieczny stosunku pracy. Sąd Apelacyjny w swoim wyroku potwierdził, że umowa o pracę może zostać zawarta również przez dopuszczenie do jej wykonywania. W okolicznościach konkretnej sprawy można stwierdzić czy doszło do takiego właśnie zawarcia umowy przy uwzględnieniu ogólnych dyrektyw – to jest celów, do jakich zmierzały strony (czy zawarcie umowy nie stanowiło obejścia prawa) oraz zachowania elementów konstrukcyjnych stosunku pracy, w tym w szczególności cechy podporządkowania pracownika w procesie świadczenia pracy. Dla stwierdzenia, że pracownicze podporządkowanie pracownika pracodawcy występuje w treści stosunku prawnego z reguły wskazuje się na takie elementy, jak: określony czas pracy i miejsce wykonywania czynności, podpisywanie listy obecności, podporządkowanie pracownika regulaminowi pracy oraz poleceniom kierownictwa co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy oraz obowiązek przestrzegania norm pracy, obowiązek wykonywania poleceń przełożonych, wykonywanie pracy zmianowej i stała dyspozycyjność, dokładne określenie miejsca i czasu realizacji powierzonego zadania oraz ich wykonywanie pod nadzorem kierownika.

Dodatkowo w analizowanym przypadku a więc w sytuacji gdy członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem spółki przy ocenie czy doszło do zawarcia umowy o pracę należy dodatkowo uwzględnić czy istnieje rzeczywiste rozdzielenie funkcji i działalności prezesa zarządu od działalności spółki. Wszystkie czynności w imieniu pracodawcy (spółki) i pracownika w związku z zawartą umową o pracę wykonuje de facto ta sama osoba. Wynagrodzenie pracownikowi - członkowi zarządu wypłacała spółka, którą faktycznie jednoosobowo prowadzi ta sama osoba. A zatem w niniejszej sprawie rozdział między pracodawcą i pracownikiem jest fikcyjny. Jedna i ta sama osoba wyznacza zadania pracownicze, a następnie sama je wykonuje. W rezultacie szeroko rozumiane pojęcie podporządkowania pracowniczego, jako element konieczny stosunku pracy, może istnieć wyłącznie w sytuacji rozdzielenia osoby pracodawcy i pracownika.

Copyright © Kancelaria Adwokacka Adwokat Sebastian Wilczyński - 2014. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij