Zatrzymanie - dziesięć przykazań

Spis treści
  1. Żądaj podania przyczyny zatrzymania. Jeśli funkcjonariusze nie informują o powodzie zatrzymania, należy domagać się uzasadnienia takiego działania. Poproś o wskazanie jednostki oraz organu prowadzącego postępowanie. Jeżeli to możliwe, przekaż te dane osobie obecnej podczas Twojego zatrzymania. Pozwoli to znacznie przyśpieszyć udzielenie Ci pomocy prawnej.

  2. Zadbaj o swoje prawa. Jeżeli jesteś obecny podczas przeszukania np. w Twoim domu, powinieneś otrzymać pisemny protokół przeszukania. Dokładnie się z nim zapoznaj i jak masz uwagi co do sposobu przeprowadzania czynności – możesz żądać ich zaprotokołowania.

  3. Żądaj kontaktu z adwokatem. Zatrzymujący powinni dokonać pouczenia obejmującego między innymi informację o przysługującym prawie do kontaktu z adwokatem. Nawet jeśli nie znasz numeru telefonu adwokata, możesz podać funkcjonariuszom imię i nazwisko adwokata, nawet jeśli wcześniej się z nim nie kontaktowałeś. Możesz również zażądać kontaktu z osobą najbliższą, która skontaktuje się z adwokatem w Twoim imieniu.

  4. Zawsze lepiej jest powiedzieć mniej. Przysługuje Ci prawo do odmowy składania wyjaśnień, jak również prawo do odmowy odpowiedzi na pytania. Są to dwa różne uprawnienia, więc nawet gdy odmówisz składania wyjaśnień funkcjonariusze mogą zadawać Ci pytania, warto więc skorzystać z obu tych uprawnień. Pamiętaj, że wiele może zależeć od pierwszego przesłuchania, które może mieć znaczący wpływ na tok całego postępowania.

  5. Nie bój się skorzystać ze swoich uprawnień. Pamiętaj, że prawo do odmowy składania wyjaśnień jest jedną z linii obrony i nie może być odczytane na Twoją niekorzyść – jak domniemanie przyznania się do odpowiedzialności lub poczytane jako brak argumentacji.

  6. Czekaj spokojnie na adwokata. Jeżeli otrzymałeś informacje od Twojej rodziny czy znajomych, że Ci pomogą i zapewnią obronę lub w inny sposób skontaktowałeś się z adwokatem, czekaj cierpliwie na jego przyjazd. W postępowaniu karnym na każdym etapie postępowania możesz złożyć wyjaśnienia - dlatego lepiej, aby Twoja linia obrony była skonsultowana z profesjonalnym pełnomocnikiem.

  7. Uważaj na to co mówisz. Jeżeli jednak planujesz składać obszerne wyjaśnienia - uważaj na słowa i dokładnie weryfikuj, to co zapisuje osoba sporządzająca protokół. Proces karny opiera się o zasadę ustności i pisemności, ale ostatecznie liczy się to, co jest zapisane w protokole.

  8. Zawsze czytaj dokładnie protokoły oraz inne dokumenty, pod którymi się podpisujesz. Po złożeniu wyjaśnień a przed ich podpisaniem, masz prawo przeczytać protokół. Jeśli w protokole znajdą się rozbieżności, zażądaj zmiany protokołu przed jego podpisaniem. Jeśli masz wątpliwości czy coś podpisywać – nie podpisuj.

  9. Pamiętaj, to organy, które Cię zatrzymywały powinny udowodnić Ci Twoją winę! Jeśli zarzuty są dla Ciebie niezrozumiałe, proś o sporządzenie pisemnego uzasadnienia zarzutów, a po ich otrzymaniu możesz dopiero rozważyć złożenie wyjaśnień.

  10. Zatrzymanie prewencyjne może wynosić maksymalnie 48 godzin. Bez skierowania wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania maksymalny czas Twojego zatrzymania w policyjnej izbie może wynosić 48 godzin, licząc od momentu zatrzymania.
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.